ข้อมูลการติต่อ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม


                   ที่ตั้ง           :  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  เลขที่ 120 หมู่ 1  ตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                                        รหัสไปรษณีย์ 31180

                   โทรศัพท์     :  044197228

                   โทรสาร       :  044197228

                   E-mail        :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   Website     :  www.njp.ac.th

                   Facebook  :  เพจโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228