>> กิจกรรมภายในโรงเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 


ข้อมูลพื้นฐาน
  O1   โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อำนาจหน้าที่ 
                 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา     
  O5    ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 
O9 Social Network 
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E - Service 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 
O41 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss.jpg
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
boss2.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเข้าชม

166786
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
72
403
165757
534
2245
166786

Your IP: 34.229.63.28
thUTCFri, 08 Dec 2023 21:43:33 +0000983UTCFri, 08 Dec 2023 21:43:33 +0000 UTC4312UTC: %2023-%12-%08 %21:%ธ.ค.:%th


โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ 31180 โทร 044197228